ETS2 Other

[NEW] SPECIAL VEHICLES TRAFFIC V0.8 MOD

0
Please log in or register to do it.

[NEW] SPECIAL VEHICLES TRAFFIC V0.8 MOD

EN
Hi, I present to you the first published version of my mod “Special Vehicles traffic”
He adds fire brigade and ambulances from random events to the road traffic.
This is a very early version (WIP) For now, vehicles appear without “blue lights”, because I can not do it (if someone can “mine” vehicles with blue lights flashing, I will be very grateful for help)
In the near future (if someone creates models with flashing lights) I will create new skins for vehicles, e.g. random Operating numbers, Military fire service, air fire brigade, etc.
Have fun testing, I am waiting for your suggestions and help

PL
Cześć, przedstawiam wam pierwszą opublikowaną wersję mojego mod “Special Vehicles traffic”
Dodaje on do ruchu drogowego Straż pożarną oraz karetki z losowych zdarzeń.
Jest to bardzo wczesna wersja (WIP) Jak na razie pojazdy pojawiają się bez “niebieskich świateł”, ponieważ nie umiem tego zrobić (jeśli ktoś potrafi “wydobyć” pojazdy z mrygającymi niebieskimi światłami, będę bardzo wdzięczny za pomoc..
W najbliższym czasie (jeśli ktoś stworzy modele z flashing światłami) stworzę nowe skiny na pojazdy np. losowe Numery operacyjne, Wojskowa staż pożarna, lotnicza straż pożarna,,, itp.
Miłego testowania, czekam na wasze sugestie i pomoc


Credits:
Muszek
BUS STATIONS 1.31 V1.1 MOD
REAL DIESEL PRICES MAP (UDP 20.08.2018) MOD